Konflikt, kontrola i Policja – czyli przepis na hit na twoim blogu ;P

Udostępnij

Dla osób zdezorientowanych spekulacjami na temat „konfilktu P4 i Centernetu” publikuję nasze stanowisko.

P4 jest gotowa do realizacji ruchu z siecią Centernet poprzez bezpośredni punkt styku. Trzy tygodnie temu przedstawiliśmy Centernet propozycję aneksu, regulującego odpowiedzialność za ewentualne nadużycia związane z generowaniem sztucznego ruchu. Do dzisiejszego dnia nie uzgodniliśmy ostatecznej wersji aneksu albowiem Centernet wciąż nie przedstawił własnej propozycji zapisów, na które nie wyraża zgody. Wystąpiliśmy do UKE o wydanie postanowienia wyznaczającego termin zakończenia negocjacji w tej sprawie. Podpisanie aneksu jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia punktu styku. Przypominamy, że P4 bez zastrzeżeń realizuje ruch poprzez własny punkt styku z siecią Cyfrowy Polsat, MTR = 0,40 zł., którego MTR jest wyższy niż MTR P4.

Zobacz więcej

Reszta wiadomości