Wyniki PLAY za Q2 2016 – komunikat prasowy

Ten wpis jest starszy niż dwa lata. Zawarte w nim informacje mogą nie być już aktualne.

Wyniki PLAY za 2 kw. 2016 r.

Komunikat prasowy

26 sierpnia 2016 r.

 

PLAY odnotował wzrost przychodów i zysku operacyjnego w 2 kw. 2016 r.

 

Play zdecydował się na wcześniejsze zastosowanie nowych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz MSSF 16 „Leasing” oraz opublikował skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF, z wcześniejszym zastosowaniem MSSF 15 oraz MSSF 16 za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r. oraz za sześciomiesięczny okres zakończony w dniu 30 czerwca 2016 r. („Nowe Sprawozdania Finansowe”). Spółka rozważała wcześniejsze zastosowanie MSSF 15 oraz MSSF 16 od momentu opublikowania szczegółów ich przyjęcia, natomiast uzasadnienie wcześniejszego zastosowania tych standardów oraz ich wpływ na politykę rachunkowości Spółki przedstawione są w opublikowanym dzisiaj raporcie kwartalnym za kwartał zakończony w dniu 30 czerwca 2016 r.

Aby ułatwić inwestorom przejście z zestawień historycznych opartych na sprawozdaniach finansowych przygotowanych zgodnie z MSSF przyjętymi przez UE („Historyczne Sprawozdania Finansowe”) na nowe sprawozdania zgodnie z MSSF, z wcześniejszym zastosowaniem MSSF 15 oraz MSSF 16, w sprawozdaniu kwartalnym przedstawiamy informacje finansowe pochodzące zarówno z Nowych Sprawozdań Finansowych, jak i Historycznych Sprawozdań Finansowych. W dniu 23 sierpnia 2016 r. Play opublikował raport ad hoc, który zawiera sprawozdania finansowe za określone wcześniejsze okresy przedstawione zgodnie z MSSF, z wcześniejszym zastosowaniem MSSF 15 oraz MSSF 16, aby przedstawić bardziej kompletny zbiór historycznych sprawozdań finansowych zgodnie z tymi standardami.

Niemniej jednak, w przyszłości Spółka może postanowić przedstawiać dane finansowe wyłącznie zgodnie z MSSF, z wcześniejszym zastosowaniem MSSF 15 oraz MSSF 16.

Dane finansowe przedstawione poniżej zostały przygotowane zgodnie z MSSF, z wcześniejszym zastosowaniem nowych standardów MSSF 15 oraz MSSF 16.

 

Najważniejsze dane finansowe za 2 kw. 2016 r.:

 • Całkowita baza klientów wzrosła do 14,6 mln (+12,2% r/r), natomiast udział klientów abonamentowych na koniec 2 kw. 2016 r. zwiększył się do 52,2% z 49,4% na koniec 2 kw. 2015 r.
 • Całkowite przychody operacyjne wyniosły 1 489 mln zł, co stanowi wzrost o 12 % r/r
 • Przychody od użytkowników zamknęły się kwotą 843 mln zł, co stanowi wzrost o 7% r/r
 • Skorygowana EBITDA wyniosła 491 mln zł, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu z trzymiesięcznym okresem zakończonym w czerwcu 2015 r. (skorygowana EBITDA za pierwsze półrocze 2016 r. wyniosła 958 mln zł, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z sześciomiesięcznym okresem zakończonym w czerwcu 2015
 • Dzięki dalszej rozbudowie sieci 4G LTE, na dzień 30 czerwca 2016 r. zasięg usługi 4G LTE wzrósł do 88,4% pokrycia populacji. W 2 kw. 2016 r. Play rozpoczął rozwój sieci 4G LTE ULTRA i na koniec okresu odnotowaliśmy pokrycie 72,3% populacji
 • Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy baza abonentów zwiększyła się o 1 589 tys. netto i obecnie Play posiada udział w rynku na poziomie 25,6% (wzrost o 3,3 p.p. rok do roku).

 

W 2 kw. 2016 r. PLAY w dalszym ciągu zwiększał swoją bazę abonencką oraz odnotował dalszy wzrost przychodów i wyniku EBITDA w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015. Udział abonentów kontraktowych Play w całkowitej bazie abonenckiej wzrósł do 52,2% w 2 kw. 2016 r. w porównaniu z 49,4% w 2 kw. 2015 r.

W 2 kw. 2016 r. do wzrostu skorygowanego zysku EBITDA przyczynił się dalszy wzrost bazy abonentów kontraktowych, która na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy zakończonych w dniu 30 czerwca 2016 r. zwiększyła się o 1 188 tys. netto.

 

„Pod wieloma względami drugi kwartał 2016 r. był okresem silnego wzrostu dla PLAY. Nasza baza abonencka zwiększyła się do poziomu 14,6 mln, co pozwoliło nam utrzymać drugie miejsce na polskim rynku mobilnym w zakresie udziału w rynku pod względem liczby użytkowników. Co ważniejsze, silny wzrost nastąpił w wyniku zwiększenia się bazy abonentów kontraktowych. Dzięki prowadzonym na szeroką skalę działaniom komercyjnym osiągnęliśmy satysfakcjonujące wyniki finansowe – przychody zamknęły się kwotą 1 489 mln zł, natomiast skorygowany wynik EBITDA wyniósł 491 mln zł w 2 kw. 2016 r.

Kontynuujemy nasze działania, których celem jest spełnianie oczekiwań klientów oraz świadczenie usług najwyższej jakości. W tym celu w 2 kw. 2016 r. wprowadziliśmy nową taryfę pod nazwą „FORMUŁA DUET”, która idealnie dopełnia naszą ofertę. Ponadto, w dalszym ciągu rozbudowujemy uruchomioną w pierwszym kwartale sieć 4G LTE ULTRA, której zasięg na koniec czerwca 2016 r. obejmował ponad 72% populacji.”

Jørgen Bang-Jensen, prezes PLAY

 

Wyniki PLAY za 2 kw. 2016 oraz za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2016 r.:

Wyniki Q2 2016 tabela

 

O PLAY:

P4 Sp. z o.o., spółka prowadząca działalność pod nazwą Play, jest ukierunkowanym na konsumenta operatorem sieci mobilnej świadczącym usługi ponad 14,6 mln abonentów na dzień 30 czerwca 2016 r. Play świadczy mobilne usługi głosowe, tekstowe oraz transmisji danych klientom indywidualnym oraz biznesowym (przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom) w oparciu o umowę oraz na kartę pod marką parasolową „PLAY”. Play świadczy te usługi, dostępne dla 99% populacji, poprzez swoją rozległą, nowoczesną oraz efektywną kosztowo sieć telekomunikacyjną 2G/3G/4G LTE, a także w oparciu o długoterminowe umowy o roamingu krajowym zawarte z trzema pozostałymi operatorami sieci komórkowych w Polsce.

 

Ostrzeżenie:

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych. Do oświadczeń tego rodzaju nie należy przykładać zbytniej wagi, ponieważ narażone są one na liczne ryzyka oraz niepewności związane z działalnością oraz otoczeniem gospodarczym Play Holdings 2 S.á r.l oraz jej spółek zależnych (łącznie zwanych jako „Spółka”), które są trudne do przewidzenia oraz na które Spółka może nie mieć wpływu. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawierają informacje odnośnie potencjalnych lub spodziewanych wyników działalności Spółki, w tym opisy jej strategii biznesowej. Oświadczenia te często zawierają takie wyrażenia jak „może”, „będzie”, „mogłoby”, „byłoby”, „powinno”, „oczekuje się”, „planuje się”, „przewiduje się”, „zamierza się”, „dąży się”, „uważa się”, „ocenia się”, „przewiduje się”, „potencjalny”, „w dalszym ciągu”, „rozważa się”, „możliwy” i podobne. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są oparte na naszych bieżących oczekiwaniach oraz ocenach dotyczących przyszłych wydarzeń i trendów, które wywierają bądź też mogą wywierać wpływ na naszą działalność biznesową. Należy rozumieć, iż oświadczenia tego rodzaju nie stanowią gwarancji efektywności ani wyników. Dotyczą one zidentyfikowanych i niezidentyfikowanych ryzyk, niepewności oraz założeń. Mimo iż Spółka uważa, iż niniejsze oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych są oparte na rozsądnych założeniach, należy mieć świadomość, że wiele czynników może wywrzeć wpływ na bieżące wyniki finansowe lub operacyjne, w wyniku czego rzeczywiście odnotowane wyniki mogą znacząco różnić się od wyników zawartych w oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych.

Komentarze

 1. xtr pisze:

  wygrała Zupka Chińska 14 666 666 drugie miejsce xtr 14,67Raportuj

 2. Play pisze:

  Mam zarejestrowane 2 karty Sim w tym Play internet na karte i głosowa i smsowa :) play na karte z taryfa formuła play czemu Play nie poda ile osób zarejestrowanych ma kart simRaportuj

 3. Darek pisze:

  Kiedy aktualizacja mapy?Raportuj

 4. Dario pisze:

  Przeciez ten komunikat nic nie wnosi tak naprawde….. I nie jest wiarygodny wiec po co go umieszczacie..? Pozniej wstawiacie ostrzezenie…cytuje-„Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych. Do oświadczeń tego rodzaju nie należy przykładać zbytniej wagi”
  Ale komedie robicie…..Dobre…Bede czytał co by nastenego odcinka nie przegapic….Raportuj

  • xtr pisze:

   To jest formułka typu – jak w reklamie lekarstw. Obligatoryjna przy tego typu sprawozdaniach. Ale się tym nie przejmuj bo Ciebie to nie dotyczy tylko obligatariuszy. Po za tym tutaj podana została ta formułka chyba tylko dla świętego spokoju bo akurat nic tu nie ma na temat przyszłych zdarzeń jak w pełnym raporcie półrocznym.Raportuj

  • Krzysiek Sylwerski pisze:

   Jest to ostrzeżenie inwestorskie, które musi być umieszczane przy tego typu komunikatach.Raportuj

 5. andrzej pisze:

  W jakimś artykule wyczytałem, że klient kartowy przynosi Playowi 9 złotych a abonamentowy 39…..dlaczego wobec tego tak bardzo głaszczecie i doceniacie bonusami, tańszymi ofertami kartowców? Przecież każda firma powinna bardziej doecniać tego, który daje większy zysk hmmm?Raportuj

Dodaj komentarz

Przed napisaniem komentarza zapoznaj się z Regulaminem korzystania z bloga jeśli Twój komentarz nie wyświetli się od razu, poczekaj cierpliwie na jego publikację.

Przypięte posty