Wyniki PLAY COMMUNICATIONS S.A. za pierwszą połowę 2017 r. – komunikat prasowy

PLAY COMMUNICATIONS S.A. wyniki za pierwszą połowę 2017 r.

Komunikat prasowy

22 sierpnia 2017 r.

DALSZY WZROST PRZYCHODÓW ORAZ WYNIKU EBITDA NAPĘDZANY PRZEZ STAŁY WZROST BAZY KLIENTÓW ABONAMENTOWYCH ORAZ WZROST ZAGREGOWANEGO ARPU

 

 Najważniejsze dane finansowe za pierwszą połowę 2017 r.:

1. Dalszy sukces komercyjny:

 • Udział w rynku zwiększył się do poziomu 28.0%[1] (+2.5 p.p. r/r), co stanowi 14,5 mln abonentów, podczas gdy udział abonentów kontraktowych wzrósł do poziomu 61.7% z poziomu 52.2% na dzień 30 czerwca 2016 r.
 • Baza abonentów kontraktowych zwiększyła się o 576 tys. netto (+ 260 tys. w II kw. 2017 r.)
 • Zagregowane ARPRU[2] wzrosło do poziomu 32,3 zł z 31,0 zł w I kw. 2017 r. oraz z 31,0 zł w II kw. 2016 r.
 • W segmencie kontraktowym wskaźnik odejść klientów pozostał na niskim poziomie 0,7%[3]
 • Dzięki dalszej rozbudowie sieci 4G LTE, na dzień 30 czerwca 2017 r. zasięg zwiększył się do 92,7% pokrycia populacji (+4,8 p.p. r/r), natomiast zasięg sieci 4G LTE ULTRA zwiększył się do 80,3% pokrycia populacji (+11,0 p.p. r/r)

 

2. Dobre wyniki finansowe

 • Przychody operacyjne zwiększyły się do poziomu 3 210 mln zł (+9,5% w porównaniu z pierwszą połową 2016 r.) w wyniku znacznego wzrostu bazy klientów kontraktowych
 • Skorygowana EBITDA zwiększyła się do poziomu 1 163 mln zł (+21,5% w porównaniu z pierwszą połową 2016 r.) w wyniku dźwigni operacyjnej oraz efektu skali
 • Powyższe przełożyło się na dalszy wzrost skorygowanej marży EBITDA do poziomu 36,2% (+3,6 p.p. w porównaniu z pierwszą połową 2016 r.)
 • Dalszy rozwój sieci na terenie całego kraju – nakłady gotówkowe[4] wyniosły 360 mln zł (150 mln zł w II kw. 2017 r.), zgodnie z wytycznymi
 • Skorygowana EBITDA pomniejszona o nakłady gotówkowe zamknęła się kwotą 802 mln zł (+8,5% w porównaniu z pierwszą połową 2016 r.)
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE, z uwzględnieniem  płatności leasingowych)[5] zwiększyły się o 31.3% r/r do poziomu 196 mln zł
 • Zmniejszenie zalewarowania do poziomu 3,2x Skorygowana EBITDA za okres ostatnich dwunastu miesięcy (w porównaniu z 3,4x na dzień 31 marca 2017 r.) dzięki dalszemu wzrostowi wyniku EBITDA oraz wyższemu poziomowi gotówki i ekwiwalentów gotówki

 

Komentarz Prezesa spółki P4 Sp. z o.o. na temat wyników osiągniętych w pierwszej połowie 2017 r.:

 

„Pod wieloma aspektami pierwsza połowa 2017 r. była okresem silnego wzrostu dla spółki PLAY. Osiągnęliśmy udział w rynku na poziomie 28% pod względem liczby abonentów. Co ważniejsze, przez większość pierwszej połowy 2017 r. wzrost był generowany przez znaczny przyrost bazy klientów kontraktowych. Wysoka sprzedaż przełożyła się na solidne wyniki finansowe w pierwszej połowie 2017 r. – przychody osiągnęły poziom 3 210 mln zł, co stanowi wzrost o 9,5% w porównaniu z pierwszą połową 2016 r., podczas, gdy skorygowana marża EBITA spółki wzrosła do poziomu 36,2%.

W czerwcu 2017 r. wprowadziliśmy nową ofertę pod nazwą STAN NIELIMITOWANY, która łączy w sobie siedem nielimitowanych usług, tj. rozmowy, SMSy i MMSy, Internet, roaming w UE oraz dostęp do Showmax, Tidal i Play NOW. W segmencie prepaid rozwijaliśmy ofertę NIC NIE PRZEPADA, która cieszy się ogromnym powodzeniem.

Kontynuujemy naszą strategię rozwoju sieci na terenie całego kraju – na koniec czerwca 2017 r. zwiększyliśmy zasięg sieci 4G LTE do 92,7% pokrycia populacji kraju (co stanowi wzrost o 4,8 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r.) oraz zasięg sieci 4G LTE Ultra do 80,3% pokrycia populacji kraju (co stanowi wzrost o 11,0 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r.). Łącznie z roamingiem krajowym, w zasięgu naszej sieci znajduje się ponad 99% populacji kraju. Ponadto, w sierpniu 2017 r., do naszego silnego portfolio częstotliwości dodaliśmy pasmo z zakresu 3.7GHz.

Nasze wyniki w pierwszej połowie roku są zgodne z wytycznymi na cały rok 2017, które zostały przedstawione w prospekcie emisyjnym z dnia 30 czerwca 2017 r., który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego Luksemburga (Commission de Surveillance du Secteur Financier).”

Jørgen Bang-Jensen

 

1 dane średniomiesięczne przedstawione dla abonentów raportowanych; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie;
2 dane średniomiesięczne przedstawione dla aktywnych abonentów w okresie II kw. 2017 r.; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie;
3 zawierają nakłady jednorazowe w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) oraz transakcją refinansującą;
4 Podane miary nie są porównywalne z podobnie nazwanymi miarami stosowanymi przez inne spółki. Zachęcamy do przejrzenia naszych informacji finansowych w całości i odradzamy opieranie się na pojedynczych miarach finansowych. Wyjaśnienie pewnych ograniczeń w zakresie stosowania tych miar znajduje się w raporcie zatytułowanym „Prezentacja informacji finansowych – miary‑nie występujące w MSSF”;
5 z wyłączeniem wypływów środków pieniężnych w związku z nabyciem rezerwacji na częstotliwości
.

 

Wyniki PLAY za drugi kwartał 2017 r. oraz pierwszą połowę 2017 r.:

 

1 dane średniomiesięczne przedstawione dla abonentów raportowanych; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie;
2 dane średniomiesięczne przedstawione dla aktywnych abonentów w okresie II kw. 2017 r.; szczegółowa definicja znajduje się w Raporcie;
3 zawierają nakłady jednorazowe w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) oraz transakcją refinansującą;
4 Podane miary nie są porównywalne z podobnie nazwanymi miarami stosowanymi przez inne spółki. Zachęcamy do przejrzenia naszych informacji finansowych w całości i odradzamy opieranie się na pojedynczych miarach finansowych. Wyjaśnienie pewnych ograniczeń w zakresie stosowania tych miar znajduje się w raporcie zatytułowanym „Prezentacja informacji finansowych – miary‑nie występujące w MSSF”;

 

O Play:

Spółka P4 Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Play Communications S.A. i która prowadzi działalność pod nazwą Play, jest ukierunkowanym na konsumenta operatorem sieci mobilnej świadczącym usługi ponad 14,5 mln abonentów na dzień 30 czerwca 2017 r. Play świadczy mobilne usługi głosowe, tekstowe, transmisji danych oraz wideo klientom indywidualnym oraz biznesowym (przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorstwom) w oparciu o umowę oraz na kartę pod marką parasolową „PLAY”. Play świadczy te usługi, dostępne dla 99% populacji, poprzez swoją rozległą, nowoczesną oraz efektywną kosztowo sieć telekomunikacyjną 2G/3G/4G LTE, a także w oparciu o długoterminowe umowy o roamingu krajowym/współdzielenia sieci zawarte z trzema pozostałymi operatorami sieci komórkowych w Polsce. Więcej informacji znajduje się na stronie www.playcommunications.com oraz www.play.pl.

 

Ostrzeżenie:

Dane zwarte w niniejszym komunikacie prasowym nie zostały poddane audytowi.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych. Na oświadczeniach tego rodzaju nie należy nadmiernie polegać, ponieważ narażone są one na liczne ryzyka oraz niepewności związane z działalnością oraz otoczeniem gospodarczym spółki Play Communications S.A. oraz jej podmiotów zależnych (zwanymi łącznie jako „Grupa”), z których wszystkie są trudne do przewidzenia i z których wiele znajduje się poza wpływem Grupy. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawierają informacje odnośnie potencjalnych lub spodziewanych wyników działalności Grupy, w tym opisy jej strategii biznesowej. Oświadczenia te często zawierają takie wyrażenia jak „może”, „będzie”, „mogłoby”, „byłoby”, „powinno”, „oczekuje się”, „planuje się”, „przewiduje się”, „zamierza się”, „dąży się”, „uważa się”, „ocenia się”, „przewiduje się”, „potencjalny”, „w dalszym ciągu”, „rozważa się”, „możliwy” i podobne. Oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są oparte na naszych bieżących oczekiwaniach oraz ocenach dotyczących przyszłych wydarzeń i trendów, które wywierają bądź też mogą wywierać wpływ na naszą działalność biznesową. Należy rozumieć, iż oświadczenia tego rodzaju nie stanowią gwarancji efektywności ani wyników. Dotyczą one zidentyfikowanych i niezidentyfikowanych ryzyk, niepewności oraz założeń. Mimo iż Grupa uważa, że niniejsze oświadczenia dotyczące zdarzeń przyszłych są oparte na rozsądnych założeniach, należy mieć świadomość, że wiele czynników może wywrzeć wpływ na bieżące wyniki finansowe lub operacyjne, w wyniku czego rzeczywiście odnotowane wyniki mogą znacząco różnić się od wyników zawartych w oświadczeniach dotyczących zdarzeń przyszłych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat czynników, które mogą wpłynąć na oświadczenia Grupy dotyczące zdarzeń przyszłych, należy zapoznać się z czynnikami ryzyka Grupy, które mogą podlegać okresowym zmianom, określonymi w prospekcie emisyjnym publikowanym na stronie www.playcommunications.com. Grupa zrzeka się obowiązku uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących zdarzeń przyszłych zawartych w niniejszym komunikacie prasowym oraz nie jest w żaden sposób do tego zobowiązana, z wyjątkiem przypadków wymaganych odpowiednimi przepisami prawa lub regulacjami.

Dane finansowe zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są wyrażone w złotych zaokrąglonych do najbliższego tysiąca. Z tej przyczyny, ze względu na takie zaokrąglenie mogą występować rozbieżności w tabelach pomiędzy liczbami całkowitymi oraz sumami podanych kwot.

Komentarze

 1. mike278 pisze:

  Telepolis twierdzi że zbrakło Wam ledwie ~70 k kart by być numerem pierwszym. Jak się z tym czujecie? :PRaportuj

 2. Rukki pisze:

  Jestem wniebowzięty :)Raportuj

 3. atqa pisze:

  Super 😃
  To konkurs proszę ze znakomitą nagrodą z tej okazji 🎁Raportuj

  • mike278 pisze:

   Wiesz, konkursy są fajne o ile są zakończone i wygrane. :P . Ja nadal czekam na maila o Minionku,(wygrałem a nie mam) że o rozwiązaniu konkursu na nazwę puszki Huawei nie wspomnę. :)Raportuj

   • atqa pisze:

    O patrz…za wcześnie się ucieszyłeś z maila od Krzyśka.

    Apropos konkurs na świąteczną fotkę gdzie nagrodą był LG V10 też nie został rozstrzygnięty….no chyba że został ale nagrodę otrzymał jedyny słuszny zwycięzca- którego personalia znają tylko Marcin i Krzysiek.

    …mimo to fajne są konkursy ☺ zawsze ktoś wygra…oprócz martwych dusz- czasem nawet ktoś na blogu 😆Raportuj

   • KMOTALA pisze:

    Na Minionka też czekam, ale rozumiem chłopaków – brakuje im pewnie czasu :)Raportuj

 4. xtr pisze:

  Klientów nie ubywa. Niektórzy będą niepocieszeni. Dla abonentów najważniejsze że inwestycje rosną.Raportuj

 5. PINOKIO pisze:

  Wypada pogratulować. Zatem gratulacje. :)Raportuj

 6. MANIUNI pisze:

  Czego gratulować,kolejnych wpadek!!! PINIU ty zawsze i wszystkiego gratulujesz , gdzie Cię nie czytać i nie słuchać- norma jak dla ciebie!!!!;)Raportuj

 7. Diego Armando pisze:

  gratulacje! Tak trzymać! #fioletowiteamRaportuj

 8. tomasz pisze:

  Play ma najdroższą ofertę i ceny telefonów. To jak mogą notować mniejszy zysk skoro ich klienci muszą płacić więcej niż np ci z TM?Raportuj

 9. Kacper Szarkiewicz pisze:

  Odradzam wszystkim sieć Play, jestem u nich od ponad 10 lat i przez cały okres trwania umowy miałem zarówno internet Jaki telefon w tej sieci w maju tego roku poszedłem oddać sprzęt na gwarancję i dopiero zaczęły się problemy. Po ponad miesiąc i udałem się do salonu gdzie zostawiłem laptopa na gwarancję i usłyszałem że wcale nie oddawałem im żadnego sprzętu do serwisu. Na moje szczęście zachowałem potwierdzenie złożenia reklamacji po którego okazaniu pani Oświadczyła abym przyszedł za 2 dni ponieważ musi wyjaśnić tę sytuację. Po dwóch dniach okazało się że mój laptop zaginął gdzieś w serwisie i nie mogą go znaleźć. Przez prawie 2 miesiące czyli cały czerwiec i lipiec nikt się do mnie nie odzywał w sprawie reklamacji. Regularnie co najmniej raz w tygodniu Dzwoniłem na infolinie oraz do salonu gdzie to zostawiłem laptopa na gwarancję jednak cały czas słyszałem że mam oczekiwać ponieważ sprawa jest wyjaśnana. Po ponad dwóch miesiącach udałem się do salonu i oświadczyłem iż cm zerwać umowę o internet ponieważ przez 3 miesiące płacę abonament i rata za sprzęt i z niego w ogóle nie korzystam. Pani w salonie oświadczyła iż przyjęła moją rezygnację i mam oczekiwać 30 dni na rozpatrzenie i umowa zostanie rozwiązana bez ponoszenia przeze mnie kosztów. Minął kolejny miesiąc i Kiedy zadzwoniłem na infolinię okazało się że pani w salonie zamiast przyjąć ode mnie wypowiedzenie moją prośbę o zerwanie potraktowała jako zwykły zgłoszenie i jak się dzisiaj dowiedziałem nadal mam oczekiwać nawet ponad 30 dni na rozpatrzenie mojego wypowiedzenia i nie jest powiedziane że zostanę zwolniony ze wszelkich kosztów. Przez te 3 miesiące salon odsyłam nie na infolinię a infolinia do salonu i do tej pory nikt nie potrafi mi pomóc. A nie muszę chyba przypominać że przez te 3 miesiące musiałem płacić abonament w kwocie 79 zł miesięcznie i najprawdopodobniej tylko stanie zostaną mi zwrócone. Wszystkim odradzam korzystanie z usług tej sieci ponieważ łatwo potrafią wepchnąć ci sprzęt a później jest pole jeżeli trzeba go serwisować.Raportuj

Dodaj komentarz

Przed napisaniem komentarza zapoznaj się z Regulaminem korzystania z bloga jeśli Twój komentarz nie wyświetli się od razu, poczekaj cierpliwie na jego publikację.

Przypięte posty