Tako rzecze rzecznik Play

Odzyskanie numeru – skończyłą się ważność konta.

Przypięte posty