Play w 2023 roku z rekordowymi przychodami, wzrostem liczby klientów i pełną integracją z UPC

Udostępnij

Play podsumował historyczny rok 2023. Wzrosły zarówno przychody grupy o 10% (do 9,8 mld zł), baza aktywnych klientów mobilnych (13,1 mln m.in. dzięki pozycji lidera MNP) oraz liczba użytkowników usług internetu i telewizji (ponad 2 mln), jak i średni przychód na użytkownika (ARPU). Ubiegły rok upłynął również pod znakiem powołania spółki Polski Światłowód Otwarty, największej otwartej sieci szerokopasmowej w Polsce (kwiecień), uruchomienia innowacyjnej telewizji i internetu stacjonarnego pod marką Play dla klientów indywidualnych i biznesowych (maj) oraz sfinalizowania w rekordowo krótkim czasie procesu integracji z UPC (sierpień). Play kontynuował również inwestycje w infrastrukturę mobilną, pozyskując pasmo C przeznaczone do rozwijania usług 5G oraz przyspieszył rozwój infrastruktury stacjonarnej.

Osiągnięcia finansowe i biznesowe Grupy Play w 2023 r.:

 • Przychody ogółem wzrosły o 10% r/r i wyniosły 9,8 mld zł.
 • Przychody z usług mobilnych wzrosły o 6% r/r do 4,6 mld zł, a przychody z usług dla domu o 40% r/r do ponad 1,9 mld zł. 
 • Zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITDAaL) w całym roku wyniósł 3,7 mld zł i pozostał na stabilnym poziomie pomimo czynników takich jak zawarcie umowy o świadczenie usług z Polskim Światłowodem Otwartym (PŚO) oraz koszty energii.
 • Liczba aktywnych klientów mobilnych wzrosła o 336 tys. i osiągnęła poziom 13,1 mln (+2,6% r/r).
 • Baza abonentów usług dla domu (internet i telewizja) wzrosła o 6,3% r/r i na koniec ub.r. wyniosła ponad 2 mln.
 • Średni przychód na użytkownika (ARPU) usług mobilnych wzrósł o 1,9% r/r do 29,8 zł.
 • Polacy kolejny rok z rzędu najchętniej przenosili numery do Play – operator utrzymał pozycję lidera MNP z dodatnim bilansem przeniesionych numerów na poziomie 124 tys.

Osiągnięcia operacyjne i infrastrukturalne:

 • Sfinalizowanie procesu integracji Play z UPC w sierpniu 2023 r. w rekordowo krótkim czasie 15 miesięcy.
 • Uruchomienie wspólnie z InfraVia największej w Polsce stacjonarnej sieci szerokopasmowej w otwartym modelu dostępu – PŚO. Firma inwestuje w rozwój szybkiego internetu w technologii XGS-PON w prędkości do 5 Gb/s. Celem jest rozbudowa sieci PŚO do 7 mln gospodarstw domowych do 2030 r.
 • Uruchomienie łącznie 1 050 nowych stacji bazowych. Przekroczenie progu 11 tys. stacji z bilansem 11 621 nadajników na koniec 2023 roku.
 • Pozyskanie w aukcji częstotliwości bloku 100 MHz w paśmie C (3500-3600 MHz), co pozwoliło na rozszerzenie w styczniu 2024 r. zasięgu i możliwości sieci 5G, w tym oferowanie internetu 5G szybkiego jak światłowód.
 • Konsekwentny rozwój usług telewizyjnych i szerokopasmowego internetu poprzez strategiczne akwizycje lokalnych dostawców usług internetowych.
 • Kontrybucja do budżetu państwa jako największy płatnik podatku CIT w branży ICT (za rok podatkowy 2022 r.).
 • Powołanie Fundacji Wolność Wyboru, której celem jest wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju edukacji cyfrowej i nowoczesnych kompetencji poprzez partnerstwo z 42 Warsaw – bezpłatną akademią kodowania.  
 • Podpisanie w grudniu 2023 r. długoterminowej umowy na zakup energii elektrycznej (PPA) na dostawę energii słonecznej, co stanowi kolejny znaczący krok w działaniach firmy z zakresu zrównoważonego biznesu.

Rok 2023 był dla Play czasem transformacji strukturalnej i odważnych decyzji biznesowych – zaowocowało to solidnymi wynikami i znaczącymi dokonaniami, z których jesteśmy niezwykle dumni. Dzięki połączeniu z UPC i ogromnym inwestycjom w infrastrukturę, w tym stworzeniu otwartego modelu dostępu do naszej sieci stacjonarnej, umocniliśmy naszą pozycję rynkową. W konsekwencji, patrzymy z optymizmem w przyszłość, ponieważ przed nami dalszy wzrost i rozwój biznesu. Nasz model biznesowy nadal opiera się na efektywności kosztowej, elastyczności i innowacyjności. Dzięki temu możemy oferować usługi z konkurencyjnym stosunkiem jakości do ceny, które klienci chętnie wybierają – nie tylko w zakresie usług mobilnych, ale także rozwiązań dla domu i biznesu. Nasza misja: gwarantować klientom wolność wyboru, na jaką zasługują w zakresie usług cyfrowych, niezbędnych w życiu prywatnym i zawodowym – nie zmienia się.

Jean Marc Harion, CEO Play

Zobacz więcej

Reszta wiadomości